Loading...

Explosion av bilder i sociala medier

Fler och fler svenskar delar bilder i sociala medier. Framförallt i kanaler som Facebook, Instagram och Snapchat. Det visar en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Adobe. Här tittar vi närmare på studiens resultat.

I våras genomförde Adobe i samarbete med Sifo en undersökning om hur Sveriges befolkning delar bilder i sociala medier. Resultatet visade bland annat att 86 % av svenskarna delar bilder i sociala medier och 33 % delar fler bilder idag jämfört med för tre år sedan.

På frågan hur ofta svenskarna delar bilder i sociala medier svarar 25 % att de delar bilder i sociala medier varje vecka och 8 % gör det varje dag. 14 % av svenskarna delar däremot aldrig bilder i sociala medier.

Vad gäller kanaler delar 50 % av befolkningen sina bilder på Facebook, 40 % på Instagram och 16 % på Snapchat. Bryter man ner siffrorna i olika ålderskategorier ser fördelningen däremot annorlunda ut. Bland 16–34-åringarna använder 64 % Instagram, 56 % Facebook och 41 % Snapchat. I ålderskategorin 35–55 år är däremot Facebook populärast vilket används av 56 %, följt av Instagram på 39 % och Snapchat på 8 %. Av 56–79-åringarna är det dock endast 1 % som använder Snapchat och 16 % Instagram. Inte helt oväntat använder den äldre generationen främst Facebook för att dela bilder, närmare bestämt 58 %.

Läs gärna mer om studiens resultat här