Loading...

Genusfotografen: så undviker du könsstereotypa bilder

Alla har vi nog någon gång gjort misstagen. Fastnat i stereotypa bilder över hur män och kvinnor porträtteras i reklam och marknadsföring. Men hur gör man för att bli bättre på jämställd kommunikation? Vi tog ett snack med Genusfotografen för att få råd och tips.


Då vi på Cordovan den senaste tiden haft fler spännande uppdrag som till exempel NIKK (Nordisk information för kunskap om kön) har vi haft anledning att fundera mycket kring genusmedveten kommunikation. Och på den vägen kom vi i kontakt med fotografen, genusvetaren och journalisten Tomas Gunnarsson – även kallad Genusfotografen. Förutom att vi haft glädjen att använda hans bilder i en av våra kampanjer delar han här även med sig av sina bästa tips för den som vill bli bättre på genusmedvetna bilder.

Berätta om dig själv din bakgrund. Vad gör en genusfotograf?

– Jag är i grunden utbildad journalist och fotograf. Sista terminen på min utbildning tog jag en kurs i genusvetenskap som öppnade mina ögon. Jag såg samhället på ett annat sätt. Jag blev snabbt medveten om könstereotypa bilder i media men trots det gjorde jag samma misstag själv och tog klyschiga bilder där kvinnor porträtterades änglalikt, med svallande hår och leenden på läpparna.

Det tog ett tag innan jag insåg hur jag kunde kombinera foto och genus. Och när jag startade bloggen Genusfotografen var det för att lära både mig själv och andra hur man undviker könsstereotypiska bilder. Med tiden har projektet också kommit att handla om normkritik och mångfald i bildkommunikation.

"Ett bra tips är att tänka bort sammanhanget. Kan man av bara den här bilden lista ut vad hen jobbar med?"

Vad är det vanligaste bildmisstagen företag gör utifrån ett genusperspektiv?

– Passiva kvinnor och aktiva män är det vanligaste misstaget. Till exempel fotas män ofta snett nerifrån för att se större ut, mäktigare och mer otillgängliga. Män ser även ofta allvarliga ut, de gör något och har inte tid att posera. Till skillnad från kvinnor som ler och fotas snett uppifrån vilket är ett mindre hotfullt perspektiv.

Kvinnor poserar dessutom ofta i en fin estetisk miljö, som i en park eller ute i naturen. Alternativt i privata miljöer och med privata kläder, som gör det svårt att lista ut vad personen har för jobb. Män däremot har ofta arbetsuniform och syns mer frekvent på kontoret, verkstaden eller i miljöer som med all önskvärd tydlighet visar vad han har för yrke. Ett bra tips är därför att tänka bort sammanhanget. Kan man av bara den här bilden lista ut vad hen jobbar med? 

"Räkna huvuden - hur många kvinnor och män syns i bild?"

Om man som företag vill bli bättre på det här. Vad ska man tänka på? Var börjar man?

– Det är viktigt att vara självkritisk. Att inte tycka att det är så pinsamt. Könsstereotypa bilder beror på ett mönster i samhället. För företag som vill bli bättre på det här är ett tips att börja med en analys. Kolla igenom era egna bilder eller favorittidningen. Enklaste första steget är att räkna huvuden – hur många kvinnor och män syns i bild? Du kan också testa om en bild är könsstereotypisk genom att göra en gender swap. Det vill säga tänk dig att kvinnan på bilden är en man och vice versa.Skulle bilden tolkas annorlunda då? "Ofta blir resultatet komiskt när män poserar i stereotypt "kvinnliga" poser, medan det omvända kan ge mer makt och status för en kvinna. Det säger något om skillnaden i status på femininitet och maskulinitet i vårt samhälle.

Det har talats mycket om genustänk i kommunikation de senaste åren, hur ser det ut idag?

– Medvetenheten har ökat enormt. Samtidigt är det svårt att kämpa emot fördomar och vanor. Det är svårt att ta jämställda bilder. Det går oftast emot ”magkänslan”. Men när man lyckas lämna stereotyperna bakom sig och skildra hela människan blir det sannare och bättre.

"Försök att tänka bortom kön. För att ta bilder med mångfald är det bra att ha de sju diskrimineringsgrunderna i åtanke."

Något sista fototips du vill dela med dig av?

– Försök att tänka bortom kön. För att ta bilder som speglar mångfalden i vårt samhälle är det bra att ha de sju diskrimineringsgrunderna i åtanke.  Dessa handlar om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Och även denna gång är mitt tips att räkna huvuden. Hur många äldre syns till exempel i bild? Finns det någon med en funktionsvariation? Nu kan även testa att göra en swap, tänk dig till exempel att du ändrar ålder på den som fotas – hade man tagit den här bilden på ett annat sätt?

För fler bra tips läs Genusfotografens "Bilder som förändrar världen"– en handbok i genusmedvetet och inkluderande foto. Och för inspiration se bilderna nedan. Här visas framförallt bra exempel på genusmedvetna bilder men även dåliga. Se bara sommarbilden vid havet där tjejerna är passiva och killarna aktiva.