Loading...

Kommunikation och arkitektur i framgångsrikt samarbete

Vi på Cordovan gillar att samarbeta med duktiga och kreativa människor. Så när vi fick uppdraget att ta fram ett platskoncept för en av våra uppdragsgivares nya kontor, tog vi in förstärkning utifrån. Valet föll på arkitektbyrån Kanozi.
– Att då och då förstärka upp med kunskaper från andra branscher gör att både vi och kunden känner oss trygga med resultatet, säger Mikael Stenberg, vd för Cordovan Communication. 

Cordovan Communication har precis genomfört ett stort projekt för en kund där uppdraget var att ta fram ett koncept för en stor byggnation. Arkitekturen och kommunikationen skulle vara djärv och modern med en tilltalande design som kunde stå sig över tid. Den skulle ge besökarna upplevelser både när det gäller kundens varumärke men också bidra till en skön stämning där människor vill vara och umgås.

"Att då och då förstärka upp med kunskaper från andra branscher gör att både vi och kunden känner oss trygga med resultatet."


– Vi har jobbat med kunden i flera år och har en god uppfattning om vad de vill uppnå med sitt varumärke. Men när det gällde det här projektet kände vi att vi behövde samarbeta med någon när det gällde det byggtekniska och arkitekturen. Vi var i kontakt med flera byråer och valet föll på Kanozi som vi upplevde hade viktig kunskap att bidra med och en öppen och trevlig inställning till projektet, säger Mikael Stenberg.

Kommunikation som stärker arkitekturen

Kanozi har kontor i Stockholm, Göteborg och i Malmö och på huvudkontoret i Göteborg jobbar 85 arkitekter som är specialiserade på stadsplanering, inredning, kommersiella fastigheter och bostäder. Kanozi arbetar bland annat med projekt som Region City, Astra Zeneca och kontorsbyggnaden Citygate i Gårda i Göteborg.

– Det finns många likheter mellan kommunikation och arkitektur. Idag handlar det om att ge folk en helhetsupplevelse, det räcker inte längre med att bygga i rätt läge. Även våra kunder förväntar sig mer av oss. Då är kommunikationen viktig eftersom saker som grafik och film gör arkitekturen starkare. Genom att samarbeta kan vi skapa ett större värde för kunderna, säger Lisa Jonsson.

"Idag handlar det om att ge folk en helhetsupplevelse, det räcker inte längre med att bygga i rätt läge. Även våra kunder förväntar sig mer av oss."


Att tänka olika

Att kliva utanför sin traditionella roll och bjuda in företag som har andra kompetenser har många fördelar. Bland annat kan det ge nya perspektiv och en trygghet gentemot våra kunder. 

– Vi har lärt oss att jobbar vi på detta sätt så känner vi en trygghet i att vi kan leverera vad kunden vill ha. Vi kan till och med överträffa förväntningarna, säger Mikael Stenberg.