Loading...

Kommunikativa trender och spaningar från Mynewsday 2017

Dagens marknadsförare behöver jobba mer med emotionell kommunikation, rörligt är hetare än någonsin och du har ca 13 millisekunder på dig att fånga din publik i sociala medier. Det är bara några av iakttagelserna från Mynewsday 2017.


Konverteringsdrivande innehåll

Hanaw Rashid från The Amazing Society levererade en mängd intressant fakta vid årets Mynewsday. Till exempel att videovisningar ökat med 150 % på sex månader, att 91 % besöker sociala medier via mobilen och att vi svenskar dagligen spenderar i genomsnitt 37 min på Facebook och 15 min på Instagram. Du behöver dessutom  bara se en bild i 13 millisekunder för att uppfatta vad det är – med andra ord har du knappt ett ögonblick på dig att fånga din publik i sociala medier.

“Sociala medier är extremt framåtlutat, vi söker aktivt efter kunskap och underhållning. Varannan sekund svarar din hjärna på frågan: Är detta intressant nog att ta del av. Konkurrensen är stenhård. Vänner, nyheter, underhållning går före i den mentala kön.“, menar Hanaw Rashid

Hon menade dessutom att det inte längre är relevant att mäta antalet följare, likes eller kommentarer. För nu är är det “time spent” som räknas. Samt att ju närmare du är ett relevant och emotionellt budskap desto lägre krav ställs på kreativiteten.


Världens svåraste enkla grej.

Hur pratar egentligen företag med människor? Det som borde vara enkelt är så otroligt svårt. Niklas Bergh föreläste om de vanligaste missarna företag gör när det gäller kommunikation. Han menar bland annat att man måste komma ihåg att vi människor lever egocentriska liv som baseras på våra egna erfarenheter. Frågan vi därför måste ställas oss är: Varför ska de bry sig? Han gav det klassiska exemplet som butiker ibland gör, sätter upp en skylt med texten “Gilla oss på Facebook”. Men varför ska kunderna göra detta? Vad ger det för nytta? Man måste tänka på kontraster i personligheter och att de flesta personer lever ett “autopilotliv”. Budskap måste därför förvåna. Företag måste våga ta ut svängarna lite mer. Samt våga ta en sak i taget. All information och vanliga “locka till köp” slogans etc. behöver inte alltid vara med på en affisch. Våga skala ner.  

Avslutningsvis fick Niklas frågan om hur man kan bli mer kreativ i sin vardag. Tipsen blev att ta en annan väg till jobbet (bort från autopiloten) och att duscha. Kan låta klyschigt men slappnar man av kommer oftast många bra idéer, menar Niklas.

“Studier visar att kampanjer som i högre utsträckning fokuserar på känslor har störst positiv påverkan på resultatet långsiktigt”, Erik Modig


Känsloladdad kommunikation

Reklamforskaren Erik Modig bjöd även han på en intressant och underhållande föreläsning. Bland annat pratade han om hur dagens marknads- och kommunikationsavdelningar behöver jobba mer med emotionellt laddade markörer för att väcka känslor i sin kommunikation.

“För det första erbjuder känslor en möjlighet att addera ytterligare värden till produkterna och varumärket och därmed också särskilja sig från konkurrenter. Det har även visat sig att kunder är mindre priskänsliga när de fattar beslut baserat på känslor så om man lyckas koppla känslor till produkt eller varumärke kan det ha positiv effekt på marginalen. Självklart väcks oftast känslor utifrån att kunderna faktiskt testar och konsumerar produkter och tjänster – men kommunikation har en viktig roll i att förstärka önskvärda känslor och att även styra vilka känslor kunderna faktiskt väljer att fokusera på. Studier visar också att det faktiskt är just kampanjer som i högre utsträckning fokuserar på känslor som har störst positiv påverkan på betalningsvilja och på långsiktiga resultat”, säger Erik Modig.

Mer om Eriks tankar och hans föreläsning kan du läsa om på Mynewsdesk.se eller i vårt tidigare blogginlägg “Erik Modig – om kommunikation som skapar resultat”.

 

Text: Johanna Wållgren och Lina Hultén