Loading...

Målgruppsanalys i sociala medier

Målgruppsanalys i sociala medier

Vilka når vi ut till via sociala medier? Vilken typ av innehåll engagerar våra följare och vad behöver vi göra för att lyckas bättre i sociala medier? De är frågor som vi nyligen hjälpt Svalorna Latinamerika att besvara. Det är en människorättsorganisation som vill öka engagemanget för ett demokratiskt, jämställt och hållbart samhälle i Latinamerika och i Sverige.

På Cordovan hjälper vi uppdragsgivare med analyser av såväl målgrupp som innehåll i sociala medier. Nu senast har vi utvärderat Svalorna Latinamerika pågående informationsprojekt finansierat av ForumCIV (en ideel förening som förmedlar bidrag från Sida till olika utvecklingsprojekt). Ett både spännande och givande arbete på flera plan. Så här gick det till:

 

Analys av målgrupp och content

För att besvara frågorna ”når vi vår tilltänkta målgrupp?” och ”verkar vi i de kanaler som är relevanta för målgruppen?” har vi bland annat sammanställt och analyserat befintlig statistik och data från till exempel Facebook och Instagram. På så sätt har vi lyckats definiera målgruppens ålder, kön och geografiska plats. Utöver det har vi även gjort en kvalitativ innehållsanalys via sociala medier där vi tittat närmare på målgruppens sysselsättning, intressen, frågor som engagerar följarna, etc.

Vi har också kartlagt vilken typ av content som engagerar målgruppen bäst genom att analysera de inlägg som fått flest interaktioner och störst räckvidd i sociala medier.

Foto: Svalorna Latinamerika

Summering & rekommendationer för sociala medier

Slutligen har våra analyser sammanfattats i en rapport som inkluderat statistik och reflektioner kring målgrupp och content. Och sist men inte minst – handfasta tips kring hur Svalorna Latinamerika kan lyckas bättre i sociala medier.  

"Med en ökad förståelse för vilka som ingår i vår följarskara och hur de beter sig har vi kunnat skapa bättre och mer relevant innehåll. Målgruppsanalysen har hjälp oss förstå både vad vi gör rätt och identifierat vad vi behöver jobba vidare med.” säger Maja Magnusson på Svalorna Latinamerika.
Svalorna Latinamerika är en partipolitisk och religiöst oberoende organisation som verkar för att mänskliga rättigheter ska respekteras för att barn, ungdomar och kvinnor ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade livsvillkor.

I över 60 år har de arbetar på gräsrotsnivå med lokala samarbetsorganisationer med fokus på demokrati och påverkan, jämlikhet och hållbar utveckling. Idag är de verksamma ii Bolivia, Guatemala, Nicaragua och Peru. Läs gärna mer på svalorna.se