Loading...

Modeord och trendspaningar

AR, VR, IoT, Native och Advocate marketing – i vår bransch är förkortningarna och modeorden många. Här förklarar vi innebörden av några omtalade begrepp och spanar kring framtida användningsområden.


AR

Förstärkt verklighet eller Augmented Reality innebär att nya element adderas till verklighet med hjälp av exempelvis ljud, video, grafik eller GPS. Bland annat bygger Pokémon GO på denna populära teknik som även öppnar upp för nya annons- och kommunikationsmöjligheter. Ett företag som insett detta är  IKEA som skapat en kampanj där du kan placera ikeamöbler i ditt hem med hjälp av en app. 


VR

Virtuell verklighet är en teknik som simulerar en fysisk närvaro i en digital värld. Bland annat med hjälp av VR-glasögon och artificiella sensoriska upplevelser som kan innefatta både syn, känsel, hörsel och lukt. Tekniken har blivit ett allt mer populärt inslag i reklamsammanhang. Svensk Simidrott och E.ON har till exempel gett barn chansen att uppleva simning i virtual reality och Utbildningsradion har gjort en kampanj för att belysa mobbning med VR-filmen “En skoldag i virtual reality”. Naturskyddsföreningen gjorde dessutom en rolig anti-VR-kampanj vid namn “Natural Reality: den verkliga verkligheten”.


IoT

Står för “Internet of Things” vilket kan översättas till Sakernas internet. Kort förklarat innebär begreppet att fysiska objekt blir smarta och uppkopplade. Till exempel kan maskiner, fordon, hushållsapparater och kläder innehålla sensorer som gör att de kan uppfatta sin omvärld och  kommunicera med den. Något som öppnar upp för företag att arbeta med reklam och kommunikation anpassad i realtid till kundens omgivning och situation.


Gamification

Spelifiering innebär att du använder spelmoment i nya situationer. Du kan på så sätt öka underhållningsvärdet, engagera flera samt jobba med belöning i olika former. Stockholm Pride har anammat denna trend med spelet Los Santos Pride som i år prisades i Guldägget. Även Amstel-öl har gjort ett uppmärksammat spel vid namn “Stå still och vinn en öl”.  Trenden är med andra ord redan stor men kommer antagligen att växa ännu mer med nya spelapplikationer kopplade till olika varumärken.

 

Influencer marketing

Ett av de hetaste begreppen just nu är influencer marketing som innebär att du använder dig av “påverkare” i din kommunikation, som till exempel sociala medier-profiler, instagrammare, youtubers eller kändisar. Fenomenet har egentligen funnit sedan lång tid tillbaka men har nu på senare tid blivit oerhört aktuellt. Bland annat på grund av att sociala medier skapat nya typer av påverkare och nya sätt att nå ut. Vår egen kampanj Charadparad är exempel på en influencer-marketingkampanj där vi samarbetat med välkända youtubers för att engagera niondeklassarna i gymnasievalet. Detta resulterade i över en miljon visningar, 67 000 likes och 24 000 kommentarer.


Native Advertising

Advertorials, redaktionell annonsering, redaktionella annonser och digital bilaga. Det är bara några exempel på native advertising, det vill säga reklam som påminner om redaktionellt innehåll men som egentligen är sponsrat. Fördelen med native advertising är att det når igenom de flesta ad blockers. Nackdelen är att annonserna tyvärr inte alltid är tydligt annonsmärkta, vilket gör att läsaren kan känna sig lurad. Idag lägger allt fler och fler marknadsförare en del av sin budget på native advertising och många spår att denna trend kommer att växa. Så har till exempel även Facebook fått upp ögonen för native och arbetar allt mer på att erbjuda native-lösningar.
 

Budskap som sprids av medarbetare får 561 % högre räckvidd än det som sprids via företagskonton i sociala medier.


Advocate marketing

Begreppet betyder att du satsar på att lyfta fram medarbetare genom att göra dem till språkrör och budskapsbärare i den externa kommunikationen. Flera undersökningar visar att detta är en mycket effektiv typ av kommunikation. Till exempel visar en studie från MSLGroup att budskap som sprids av medarbetare får 561 % högre räckvidd än det som sprids via företagets officiella sociala medier-kanaler.