Loading...

Cordovan första reklambyrån att bli trefaldigt ISO-certifierad

Göteborgsbyrån Cordovan Communication har blivit ISO-certifierad för sitt systematiska arbete med miljö, kvalitet och arbetsmiljö. – ISO-certifieringar är ovanligt i reklambranschen. Cordovan är, än så länge, först med att kunna visa tre certifieringar enligt ISO-standard. Ett lagarbete som i praktiken betyder att vi på Cordovan arbetar aktivt med att minska byråns miljöpåverkan, öka kundnöjdheten och säkra arbetsmiljön, säger Mikael Stenberg, vd för Cordovan. 

Att bli ISO-certifierad innebär att man som verksamhet genomgår en revision och då kan visa upp att man jobbar strukturerat och långsiktigt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

–I möten med både potentiella och befintliga kunder får vi allt oftare frågor kring hur vi jobbar med miljö, kvalitet och arbetsmiljö. I dessa sammanhang kan vi med stolthet hänvisa till certifikaten. De visar attvåra processer, policys och målformuleringar ligger på plats, säger Mikael Stenberg. 

De tre certifieringarna handlar om medarbetarnas hälsa och säkerhet, systematisk kvalitetssäkring och att hänsyn till miljön ska färga rutinerna och vägas in i alla beslut.  

Mer konkret innebär detta att Cordovan satsar på att effektivisera transporter och använda färdmedel med så låga koldioxidutsläpp som möjligt. För att säkra arbetsmiljön har dessutom en jämställdhetspolicy upprättats och alla medarbetare har fått utbildning i brandskydd, hjärt- och lungräddning. Som ett led i att öka kundnöjdheten på byrån satsar man på kompetenshöjande aktiviteter och kontinuerlig utvärdering av kundsamarbeten.

– Vårt viktigaste kvalitetsmål är nöjda kunder. Det skapar grund för långsiktiga kundrelationer, rekrytering av nya kunder och därmed tillväxt. Kundnöjdheten följs upp och mäts via bland annat Årets Byrå. Den årliga branschstudien är på så sätt ett viktigt verktyg för oss, då den ger oss värdefull feedback om hur vi kan bli bättre, säger Mikael Stenberg. 

För mer information, kontakta: 

Mikael Stenberg, vd Cordovan Communication 
Telefon: 0708 79 82 81  
Mail: mikael.stenberg@cordovan.se 

Om Cordovan Communication
Cordovan Communication är en reklambyrå som skapar kanaloberoende reklam och kommunikation. På kontoret i Göteborg arbetar 20 medarbetare med en unik sammansättning av kompetenser. Allt från reklamkreatörer till experter på såväl PR som digitala medier.