Loading...

Spela dig till er kommunikationsplan

Spela dig till er kommunikationsplan

För att hjälpa företag skapa kommunikation som engagerar har vi utvecklat The Cordovan Game. Ett fysiskt spel och en workshop där vi tillsammans med våra kunderspelar oss fram till insikter, strategier och idéer som stärker ditt varumärke och din affär.

 

Spelplanen för marknadskommunikation har ritats om. Dagens mediebrus är enormt, köpprocesserna blir alltmer komplexa ochmöjligheterna är så många att det svindlar.För att hjälpa våra kunder använder vi oss av gamification. Kort sagt har vi utvecklat The Cordovan Game – en workshop och ett strategiskt verktyg som lägger grunden för er kommande marknadsplan eller kommunikationsstrategi.

”I The Cordovan Game står ditt företag och era utmaningar i fokus”

 

Gör strategiarbetet mer spännande med gamification

I The Cordovan Game samlas vi för att gemensamt dela och diskutera kunskaper och erfarenheter om bland annat målgruppen, medievanor, kategorin, konkurrenter och kundens köpbeteende. Spelet liknar på många sätt ett klassiskt brädspel där du slår en tärning, flyttar pjäsen på spelbordet och beroende på vart tärningen leder dig svarar ditt lag på frågor inom olika kategorier. Men den här gången handlar inte frågorna om historiska händelser eller populärkultur. I The Cordovan Game står i stället ditt företag och era utmaningar i fokus. Kortleken kan dessutom förberedas med frågor speciellt anpassade efter olika kunders behov.

Till exempel kan frågorna komma att handla om varumärkets position, målgruppens beteenden, trender och teknikutveckling som berör din bransch. Och det är diskussionerna i lagen och i hela gruppen som leder till värdefulla insikter. Ett kul spel blir på så sätt ett effektivt verktyg för att lösa mysterier kring kundresan, komma till viktiga insikter om positioneringspusslet och skapa den ultimata kommunikationsstrategin.  

Stärk ert varumärke med vår spelmetod

Med vårt spel lägger vi grunden för en marknadsplan eller kommunikationsstrategi. Våra analyser och den strategiska riktningen formulerar vi på Cordovan i ett dokument vi kallar ”Plan of Engagement”. En sammanställning som innehåller en kartläggning av köpresan, kommunikationens roll i olika faser, kanalstrategi och inte minst förslag på strategiska mål, målgrupper, KPI:er, tidplan och budget. Utöver detta kan vi på Cordovan även ta fram kreativa koncept, budskap och content för att skapa kommunikation som stärker ert varumärke och er affär.

”I spelet får alla chans att komma till tals och på så sätt skapas goda förutsättningar för en intern samsyn kring kommunikationen”

 

Vilka kan spela?

Vi rekommenderar en mix av deltagare som speglar olika aspekter av företagets verksamhet. Det kan vara marknadsförare, säljare, produktchefer, folk på kundtjänst, IT eller någon annan person som är viktig för att få insikter. Vi på Cordovan representeras dessutom av tre till fyra experter inom olika discipliner. Till exempel en planner, en kreatör och en PR-konsult. En strateg från Cordovan är även spelledare och fungerar både som moderator och speldomare.

 

Vill du veta mer? Kontakta Mikael Stenberg mikael.stenberg@cordovan.se