Loading...

Strategi

Strategi

Vi är en strategisk reklambyrå som hjälper våra kunder med rådgivning i form av omvärlds- och målgruppsanalys, medierådgivning, varumärkes- och kommunikationsstrategier.


Planning

På vår byrå har vi en egen planningfunktion som ansvarar för att ta fram information och insikter för effektivare kommunikation. I det arbetet ingår marknadsundersökningar i nära samarbete med analys- och undersöknings­företag. Mer konkret genomför vi egna analyser genom bland annat desktopundersökningar, fältstudier, fokusgrupper och djupintervjuer. Dessutom är vi vana att arbeta med databaserna Orvesto/Sesame och RM, och samarbetar också med externa undersökningsföretag.

Omvärlds- och målgruppsanalys

Med våra målgruppsanalyser eftersträvar vi att få en helhetsbild baserad både på kvantitativa data och kvalitativa insikter. Till exempel kan demografisk information ge oss underlag för beslut om kampanjformat och kanalval, medan socio- och psykografiska insikter krävs för att skapa kommunikation som berör målgruppen. Här letar vi efter behov, värderingar, attityder och kulturella trender som engagerar. 

I våra omvärldsanalyser tittar vi på bland annat på var målgrupp befinner sig, konkurrenter samt viktiga opinionsbildare i press och sociala medier. 

Medierådgivning

På vårt kontor i Göteborg har två mediastrateger inhouse som kan ge detaljerade råd kring alla typer av mediaköp. Vi har också stor vana av att samarbeta med mediabyråer, såväl strategiskt som taktiskt.

Kommunikationsstrategier 

Vad vi ska säga/göra (budskap)? Varför ska vi säga det (syfte/mål)? Vem vi ska säga det till (målgrupper)? På vilket sätt vi ska säga det (strategi/koncept/tonalitet)? Var ska vi säga det (kanaler/medieval) och när ska vi säga det (tid-/kampanjplan)? Cordovan hjälper kunder att ta fram strategier och kommunikationsplaner för arbetet framåt. 

Vi stöttar också våra kunder i framtagandet olika styrdokument som till exempel Communication Guidelines, Visual Identity Guidelines, Brand Manuals och Brandbooks. Dessutom skriver vi marknadsplaner och affärsplaner. Bästa resultatet blir alltid när vi gör jobbet i nära samarbete med kunden.

The Cordovan Game är ett spel och en workshop där vi identifierar de drivkrafter och barriärer som finns för att engagera målgruppen.The Cordovan Game

För att hjälpa våra kunder har vi utvecklat The Cordovan Game. En workshop och ett strategiskt verktyg där vi involverar företagens marknadsavdelning och ledningsgrupper för att de ska förstå sin marknad på djupet, och på så vis lyckas engagera sina målgrupper på ett sådant sätt att det driver affärsnytta. Vill du vet mer om vår spelmetod? Läs mer på The Cordovan Game

Vill du veta mer? Hör av dig till mikael.stenberg@cordovan.se