Loading...

Kunskapsförbundet lockade lärare - med robot

Inför hösten 2018 behövde Kunskapsförbundet Väst rekrytera 43 nya lärare – en utmaning på en marknad där bristen på lärare är beryktad. För att lyckas nå ut med sitt budskap vände man sig till oss på Cordovan. Resultatet: en robot, 470 sökande och samtliga 43 platser tillsatta inom utsatt tid.

Kunskapsförbundet Väst är en av Västsveriges största utbildningsaktörer och driver idag tre kommunala gymnasieskolor och en vuxenutbildning i Trollhättan och Vänersborg. Likt många andra skolor har även Kunskapsförbundet drabbats av den rådande lärarbristen vilket gjort det svårt att hitta personal och rekrytera kompetenta medarbetare.

Vår idé

Inom Kunskapsförbundet arbetar man med kollegialt lärande som en del av det långsiktiga kvalitetsarbetet. För att skapa positiv uppmärksamhet kring Kunskapsförbundet och samtidigt locka fler lärare att söka deras utannonserade tjänster uppfann vi RIC (Robot in class). Kort sagt en robot som gav nyfikna lärare en möjlighet att besöka Kunskapsförbundets skolor digitalt.

RIC gick både att kommunicera via och styra digitalt. Intresserade lärare fick på så sätt chans att delta på distans under en lektion för att lära sig mer om hur Kunskapsförbundet bedriver sin verksamhet men även ställa frågor till lärare och elever.  


Resultatet för kampanjen

Kunskapsförbundets annorlunda satsning väckte stor uppmärksamhet. Bland annat fick kampanjen spridning i sociala medier med många positiva och nyfikna kommentarer. Press rapporterade även flitigt om RIC i både SVT,  TTELA, Trollhättan 7 dagar, Vänersborgaren, Voister, Uddevalla 7 dagar och IT-pedagogen. Vilket totalt bidrog till en räckvidd på 452 500 läsare. Men viktigast av allt – kampanjen bidrog till att Kunskapsförbundet fick in 470 ansökningar och lyckades tillsätta alla lediga tjänster inför hösten 2018. 

"Kampanjen väckte både nyfikenhet bland sökande och bidrog till att bygga vårt varumärke", säger Linda Blom Kommunikationschef på Kunskapsförbundet Väst.