Loading...

Ny grafisk manual och webbplats för NIKK

Ny grafisk manual och webbplats för NIKK

NIKK står för ”Nordisk information för kunskap om kön” och är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Deras uppgift är att samla in och förmedla kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhetsområdet ur ett nordiskt perspektiv. Nyligen hade vi på Cordovan äran att omarbeta deras grafiska profil och webbplats – och här ser ni resultatet.

Arbetet med NIKK:s grafiska profil resulterade bland annat i en ny logotype samt riktlinjer kring ny typografi och layout, bildmanér, olika designelement, primär- och sekundärfärger. Vår uppgift var att skapa en grafisk form som signalerar att NIKK både är en saklig, kompetent och engagerad aktör. 

Det var dessutom inte minst viktigt att all kommunikation skulle vara lätt att ta till sig och att det fanns en tydlig koppling till Nordiska Ministerrådet. Vi satsade därför på en ren layout och lättläst typografi, som fungerar tillsammans med Nordiska Ministerrådets grafiska profil. När det kom till bildmanér valde vi att inspireras och använda oss av bilder tagna av Tomas Gunnarsson – även känd som Genusfotografen – då han är expert på just inkludering och jämställhet i bild.  

Utöver den grafiska profilen skapade vi även ett strategiskt dokument med riktlinjer kring kanalval, målgrupp, tonalitet och content i olika kanaler. Och sist men inte minst producerade vi en helt ny webbplats som ni hittar på nikk.no. Webbplatsen är självklart både responsiv, tydlig i sin navigation och tillgänglighetsanpassad.