Loading...

Ny kund till Cordovan

Ny kund till Cordovan

Glada nyheter! Vi på Cordovan har vunnit ett nytt och viktigt uppdrag för Göteborgs stad. Nu får de äldre i Göteborg större frihet i valet av boende – och vi får hjälpa Göteborgs vård- och omsorgsboenden med sina kommunikationsbehov. 

 

Äldre personer med beslut om särskilt boende kommer att få möjlighet att välja vilket vård- och omsorgsboende de önskar bo på. Det innebär att Göteborgs stads 52 kommunala vård- och omsorgsboenden måste bli konkurrenskraftiga för att vara attraktiva. Vi på Cordovan kommer att stötta med kommunikativa insatser av olika slag. Till exempel med strategi, budskap, fotografering, film och kommunikationskoncept.