Loading...

Kampanjer och koncept

Kampanjer och koncept

Produktlanseringar, kampanjer, webbplatser, säljhjälpmedel, trycksaker, grafisk design, konceptutveckling och kreativa reklamlösningar. Det är bara några av sakerna vi gör för våra kunder. Vi erbjuder full-service för både B2B och B2C och självklart gör vi allt från punktinsatser till stora globala kampanjer på flera språk.


En studie från 2013* visar att vi exponeras för 3 000 till 20 000 budskap om dagen. Men vi beräknas bara kunna hantera upp till 3 000 budskap. Blir det fler så sorterar hjärnan bara bort dem. För att hamna högt upp bland de 3 000 budskapen gäller det att säga rätt saker till rätt person vid rätt tillfälle – och göra det på ett sätt som intresserar och engagerar. Det är det som är vårt jobb.  

Brief

Normalt sett startar alla projekt med någon form av uppdragsbeskrivning från kund. Det vi kallar brief. Den kan vara mer eller mindre detaljerad, men brukar sammanfatta bakgrund, syfte, mål, målgrupp, budskap, tänkbara kanaler och uppgifter om tider och kostnader. Vår analys av uppdraget leder sedan fram till en sammanställning av de viktigaste insikterna och slutsatserna – som stäms av med kund.

Vi ger budskapet en visuell och verbal form och tar oss an frågor som: hur når vi fram genom bruset?


Det kreativa arbetet

I den kreativa processen ger vi budskapet en visuell och verbal form och tar oss an frågorna: hur når vi fram genom bruset och hur påverkar vi bäst vad målgruppen ska tänka, känna, veta och göra. Resultatet av vårt arbetet kan landa i till exempel film, aktiviteter i sociala medier, trycksaker, radioreklam, appidé, digitalt event, eller en PR-kampanj – det som är mest effektivt och ger resultat. 

Vikten av uppföljning

Kreativitet är ett verktyg för att nå effekt. Därför har vi som ambition att koppla våra kreativa lösningar och kampanjer till affärsnytta. Det kan vara ”hårda” mått som försäljningsvolym, marknadsandel och lönsamhet eller ”mjukare” mått som kännedom, preferens och attityd. Vi hjälper också våra kunder att göra specifika kampanjutvärderingar där vi tittar på till exempel frekvens och räckvidd och även OBS-värde, likeability och avsändaridentitet.

*Media Dynamics Inc, amerikanskt undersöknings- och analysföretag.

Vill du veta mer? Hör av dig till mikael.stenberg@cordovan.se