Loading...

En viktigt publikation för transpersoner och icke-binära

Ett tryggare möte för transpersoner och icke-binära i samband med cellprovstagningar.

På uppdrag av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, skulle vi hjälpa till att skapa ett tryggare möte vid cellprovstagning för transpersoner och icke-binära, så att de känner sig mer välkomna, omhändertagna och inkluderade.

I nära samarbete med vår uppdragsgivare tog vi fram en broschyr i syfte att vägleda vårdpersonal vid cellprovstagningen. 

En viktigt och vacker publikation som vi är stolta över.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa arbetar med att tillgängliggöra information och service avseende sexualitet och reproduktion. De vill förbättra alla invånares möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter men koncentrerar sitt arbete till de grupper som är mest riskutsatta och risktagande.